SAYFABAŞI MALİYET ANLAŞMASI


Sayfabaşı Maliyet Anlaşması | Sentez Ofis SistemleriDokümantasyon Maliyetiniz Ne Kadar?

Birçok şirket için bu sorunun cevabını vermek kolay değildir. Uluslararası araştırma şirketi Gartner’a göre şirketler yıllık gelirlerinin %3’ünü doküman üretimi için harcamaktadır. Gartner’in verisi dikkate alındığında, birim sayfa maliyetini bilen ve maliyet azaltıcı tedbirler alarak Toplam Sahip Olma Maliyetini azaltan firmaların çok önemli kazanımlar sağlayacağı görülmektedir.

Sayfabaşı anlaşma yaparak şirketinizin baskı ve kopyalama maliyetlerini hemen belirleyip, gelecek yıllarda da baskı maliyetlerinizin ne olacağını bugünden görebilir, kontrol altına alıp azaltabilirsiniz.

Sentez Ofis Sistemleri Sayfabaşı Anlaşması

Sentez Ofis Sistemleri sayfabaşı anlaşması hem fotokopi hem de yazıcı ürünlerini kapsadığından önemli avantaj ve farklılığa sahiptir. Sayfabaşı anlaşma ile fotokopi makinası ve yazıcı ekipmanlarının sayfa başı maliyetlerini ilk günden bilmek ve anlaşma süresince sabitlemek mümkündür.

Sayfabaşı anlaşmada;

 • Sarf Malzemeleri (toner, drum, developer vs.)
 • Yedek Parça
 • Yerinde Servis
 • Sabit birim sayfa bedeli şeklinde, ayrıca bir ücret alınmadan sunulur.
 • Yapılan anlaşmayı müteakip her ayın sonunda, ay içinde yapılan baskı adedi ile birim sayfa bedeli çarpılarak bulunan tutar hizmet bedeli olarak fatura edilir.

  Sayfabaşı anlaşma ile;

 • Sentez Ofis Sistemleri uzmanlarının ücretsiz danışmanlığı sayesinde ihtiyaca uygun düşük toplam sahip olma maliyetli fotokopi makinası ve yazıcılara sahip olunur,
 • Dokümantasyon giderleri kontrol altına alınır,
 • Ödeme ve bütçeleme bazında finansal rahatlık kazanılır,
 • Sürpriz maliyetler ile karşılaşılmaz,
 • Satınalma ekipleri, sarf malzemesi satınalma, stoklama, takip ve kontrol için iş gücü ve zaman harcamak zorunda kalmaz.
 • Bilgi İşlem ekibinin yükü azalır.